Trách nhiệm & Giá trị

 Kể từ khi thành lập HCP, mô hình phát triển bền vững dựa trên mong muốn liên tục hướng tới việc giảm thiểu tác động môi trường, bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của các nghệ nhân và khách hàng. Đồng thời, phát triển mối quan hệ hài hòa với các đối tác của HCP.

Hcp cam kết

 Đảm bảo cung cấp da an toàn, có đạo đức và tôn trọng phúc lợi của động vật bằng cách đảm bảo truy xuất nguồn gốc đơn vị của chúng vượt quá yêu cầu của Công ước Washington và bằng cách thường xuyên kiểm tra từng chuỗi cung ứng.

Các trang trại được làm mới thường xuyên nhờ sự hợp tác với các bác sĩ thú y, nhà nghiên cứu, hiệp hội và chính quyền để bảo vệ động vật và bảo vệ các loài. Một chứng nhận bởi một cơ quan bên ngoài đang được tiến hành. Ngoài ra, kể từ năm 2016, chúng tôi đã tham gia hiệp hội (nông dân, thợ thuộc da, nhà sản xuất, thương hiệu) trong ICFA – Hiệp hội Nông dân Cá sấu Quốc tế. Hiệp hội này tập hợp kinh nghiệm của các thành viên và cộng đồng khoa học chuyên về cá sấu với mục tiêu xác định và phát triển các cách chăn nuôi tốt nhất dựa trên thực tiễn và nghiên cứu cũng như tài trợ cho nghiên cứu khoa học mới – lĩnh vực chưa được khám phá.

 Tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn tại các cơ sở sản xuất của HCP. Cam kết giảm mức tiêu thụ nước và năng lượng và nâng cao hiệu quả xử lý chất thải thông qua các khoản đầu tư vào các cơ sở, hệ thống phòng nghiên cứu của HCP.

Là một công ty có trách nhiệm, HCP luôn chú ý đến việc duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp, nhà thầu phụ và thúc đẩy quan hệ đối tác với người dân và cộng đồng trong các lãnh thổ nơi HCP hoạt động.

HCP cam kết

 Đảm bảo cung cấp da an toàn, có đạo đức và tôn trọng phúc lợi của động vật bằng cách đảm bảo truy xuất nguồn gốc đơn vị của chúng vượt quá yêu cầu của Công ước Washington và bằng cách thường xuyên kiểm tra từng chuỗi cung ứng.

Các trang trại được làm mới thường xuyên nhờ sự hợp tác với các bác sĩ thú y, nhà nghiên cứu, hiệp hội và chính quyền để bảo vệ động vật và bảo vệ các loài. Một chứng nhận bởi một cơ quan bên ngoài đang được tiến hành. Ngoài ra, kể từ năm 2016, chúng tôi đã tham gia hiệp hội (nông dân, thợ thuộc da, nhà sản xuất, thương hiệu) trong ICFA – Hiệp hội Nông dân Cá sấu Quốc tế. Hiệp hội này tập hợp kinh nghiệm của các thành viên và cộng đồng khoa học chuyên về cá sấu với mục tiêu xác định và phát triển các cách chăn nuôi tốt nhất dựa trên thực tiễn và nghiên cứu cũng như tài trợ cho nghiên cứu khoa học mới – lĩnh vực chưa được khám phá.

 Tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn tại các cơ sở sản xuất của HCP. Cam kết giảm mức tiêu thụ nước và năng lượng và nâng cao hiệu quả xử lý chất thải thông qua các khoản đầu tư vào các cơ sở, hệ thống phòng nghiên cứu của HCP.

Là một công ty có trách nhiệm, HCP luôn chú ý đến việc duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp, nhà thầu phụ và thúc đẩy quan hệ đối tác với người dân và cộng đồng trong các lãnh thổ nơi HCP hoạt động.