Lịch sử phát triển

Được thành lập vào năm 2020 để hiện thực hóa việc phân phối lại dòng da nguyên liệu cao cấp nhập khẩu từ HCP – Hermes cuirs precieux.

 HCP là công ty con của tập đoàn Hermes International. Công ty phụ trách toàn bộ nguyên liệu của Hermes. Hiện chỉ được bán cho những đối tác chiến lược trong đó có HCP Việt Nam.

HCP là ai ?

 Hermes Cuirs Precieux – HCP là công ty trực thuộc của Compagnie des Cuirs Precieux -CCP và giám đốc hiện tại là Francois Taverne.

Các công ty con của CCP : HERMES CUIRS PRECIEUX, TANNERIE D’ANNONAY ,  TANNERIES DU PUY,  TANNERIE DE VIVOIN, TANNERIE DE MONTEREAU và SOC INTERNATIONALE DU CUIR  có thể cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn da thuộc.

Từ năm 1923, với sự giúp đỡ của các nghệ nhân của chúng tôi, những người đã kế thừa truyền thống và chuyên môn của các chủ xưởng của chúng tôi, và nhờ vào việc tái cấu trúc các xưởng thuộc da của Vivoin, Cuneo và RTL. Sau đó với việc mua lại Tanneries du puy và d’anonay. HCP thâu tóm và làm chủ toàn bộ nguồn nguyên liệu đầu vào tiêu chuẩn của Hermes.

HCP là ai ?

 

 Hermes Cuirs Precieux – HCP là công ty trực thuộc của Compagnie des Cuirs Precieux -CCP và giám đốc hiện tại là Francois Taverne.

Các công ty con của CCP: Hermes Cuirs Precieux, Louisiane (Milan) và  có thể cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn da thuộc được sản xuất tại một trong những xưởng thuộc da của chúng tôi.

Từ năm 1923, với sự giúp đỡ của các nghệ nhân của chúng tôi, những người đã kế thừa truyền thống và chuyên môn của các chủ xưởng của chúng tôi, và nhờ vào việc tái cấu trúc các xưởng thuộc da của Montereau, Vivoin, Cuneo và RTL. Sau đó với việc mua lại du Puy và d’anonay. HCP thâu tóm và làm chủ toàn bộ nguồn nguyên liệu đầu vào tiêu chuẩn của Hermes.